Сертификати

XXII Научна конференция – рядко наблюдавани клинични случаи

Description

Взел участие в XXII Научна конференция – рядко наблюдавани клинични случаи 31 октомври – 3 ноевмри 2013.