Сертификати

Клинична дерматология – 2007 – рядко наблюдавани случаи

Description

Взел участие в шестнадесетата конференция – клинична дерматология – рядко наблюдаваани случаи.