ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ

Еритема ануларе, erythema annulare, erythema annulare centrifugum е полиетиологична алергична реакция със склонност към рецидивиране и се представя като периферно нарастващ пръстеновиден еритем.

ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ
В много случаи причините за появата на erythema annulare остават неизяснени. Най-вероятно се касае за алергична реакция, предизвикана от полиетиологични фактори:

Инфекции – вирусни, бактериални, микобактериални, микотични, кандидозни, хелминтни,както и фокални инфекции
Медикаменти – салицилати, антибиотици, антималарици и др.
Храни: риба,синьо сирене др.
бременност,злокачествени тумори на гърдата , чревния тракт, панкреаса, белите дробове и др.

СИМПТОМИ ПРИ ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ
Erythema annulare centrifugum се характеризира с еритемни, ануларни или полициклични лезии, които нарастват ексцентрично, като могат да достигнат до 20 см. в диаметър, разчленяват се и изчезват. Обривите са асимптоматични или леко сърбящи.
Няколко ануларни лезии могат да се слеят при периферното си нарастване и да се образуват полициклични и гирляновидни лезии. Лезиите персистират от няколко часа до няколко дни, рядко до 2-3 седмици. След няколко дни, седмици или месеци тези изменения могат да се появят отново, като следват същия ход.
Понякога розовите пръстени могат да имат леко надигнати ръбове, а постепенно избледняващият център може да се пигментира и да се покрие с дребни сквами. При някои пациенти еритемът е с уртикариален характер и се придружава от силен сърбеж. Понякога слънчева експозиция или травма може да провокира появата на нови лезии.

Състоянието се наблюдава при пациенти от всички възрасти, но е по-често при мъже. Кожните изменения се локализират най-често по тялото и крайниците, но може да се засегнат и лицето и капилициума. Не се засягат дланите и ходилата.

Erythema gyratum perstans представлява особен вариант на erythema annulare centrifugum, която се появява непосредствено след раждането и се среща в няколко члена от дадена фамилия (erythema annulare familiale). Унаследява се автозомно-доминантно.

ДИАГНОЗА ПРИ ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ
Поради полиетиологичният характер на ериме ануларе, изследвания се правят като за хронична уртикария. Правят се и изследвания за наличие на неоплазма. Диагнозата се поставя клинично и след кожна биопсия.
Хистопатологично е налице периваскуларен инфилтрат в дермата, съставен от лимфоцити, но също и от хистиоцити и еозинофили, с едем на съдовия ендотел и отлагане на липиди – т.е. данни за васкулит.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА ПРИ ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ
Диференциална диагноза се прави с други ануларни еритеми, питириазис розеа, сифилис, уртикария, erythema exsudativum multiforme, dermatitis herpetiformis, granuloma anulare, саркоидоза, псориазис.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ
Локалното лечение на erythema annulare е с кортикостероидни кремове, а общото – антихистаминови препарати и други средства, свързани с етиологията.